FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU KUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. Dane Sprzedawcy:

Payment Faktoring Sp. z o.o.

 ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, (NIP) 783-179-78-03,

 

ADRES DO DORĘCZEŃ: ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239, Poznań 61-485.

 

2. Dane Klienta: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e­mail oraz telefon do kontaktu. Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem rozpatrzenia reklamacji.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Informacje o umowie: Brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji.

3a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

 

.........................................

dzień – miesiąc ­ rok

3b. NR Paragonu/ NR Faktury:

 

……………………………………

3d. Wybrany sposób płatności:

 

……………………………………

3e. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:

 

……………………………………

3f. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

 

……………………………………

4. Przyczyna reklamacji: Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

5. Roszczenie Klienta: Wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi.

o Wymiana

o Usunięcie wady

o odstąpienie od umowy

6. Uwagi dodatkowe: Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu. Jeżeli w punkcie 5. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie […] ceny towaru”, prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

7. Miejscowość i data:

 

 

 

....................................................................

8. Podpis

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres korespondencyjny, podany w pkt 1. lub na adres e­mail Sprzedawcy, określony w Regulamin.

 

 

TEL.  Kontaktowy: +48 7 9 6 - 5 4 5 - 0 1 5

e-mail: info@funnight.eu

  • Zarejestruj

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło
7.2.34